شرکت بازرگانی تخت دار

contact us

Centeral beranch:

Address:   iran. Shiraz. Sutan Abad.industrial zone

Postalcode: 71581—87441

Phone:+98-071-37745080

Fax:+98-071-37745090

Branches:

Al MAVALEH CENTRAL MARKET

MUSCAT-OMAN

MOBILE: 0096824545274

TOBA VEG.& FRUTIS

Abu dabi – U.A.E

TEL:0097126731195

FAX:0097126730966

Takhdar trading

Dubai- U.A.E

MOBIL:00971504507021


ارسال نظر


نام :  
ایمیل :  
وبلاگ / سایت :  
 
دیدگاه :